Algemene Voorwaarden

Gelukkig Dier
Beekpunge 89
7761 KC Schoonebeek

KvKnummer 64809528, hierna te noemen GD.

1 Algemeen
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aangeboden producten en of diensten en of overige gesloten overeenkomsten van GD met afnemers van deze producten en of diensten dan wel diegene die een overeenkomst met GD is aangegaan.
1.2 Door te bestellen via de website, e-mail, of op enige andere wijze ga je een overeenkomst aan met GD en geef je te kennen dat je akkoord gaat met de algemene voorwaarden.
1.3 GD heeft het recht om de verkoopvoorwaarden te wijzigen.
1.4 Alle goederen blijven eigendom van GD tot de volledige betaling van de bestelling heeft plaatsgevonden.
1.5 Alleen correct ingevulde bestelformulieren worden in behandeling genomen. Bij twijfel over de juistheid van de door de klant verstrekte gegevens, heeft Gelukkig Dier het recht de bestelling niet in behandeling te nemen, danwel melding te maken bij de internetprovider in geval van misbruik of fraude.
1.6 Levering van artikelen vindt plaats zolang de voorraad strekt. Indien een product niet voorradig blijkt te zijn, nemen we contact met u op.
1.7 Niets van deze site mag door derden gebruikt worden zonder toestemming vooraf vanuit GD. Alle rechten van deze site, zowel het logo, de teksten als overige afbeeldingen zijn voorbehouden aan GD.
1.8 U kunt ons bereiken door contact te leggen via e-mail; 24 uur per dag of via telefoon.
 
2 Bestellen
2.1 U kunt bestellen via onze website.
2.2 Het minimum bestelbedrag voor bezorging is 50,00 EUR. Voor het afhalen van de goederen geldt geen minimum bedrag.
2.3 De overeenkomst komt tot stand op het moment dat GD uw bestelling in behandeling heeft genomen.
 
3 Prijzen
3.1 De vermelde prijzen in de web-shop zijn incl. BTW en verpakking en excl. kosten van bezorgen.
3.2 GD is gerechtigd prijzen tussentijds aan te passen. Prijsinformatie op papier danwel elektronisch is ondergeschikt aan de magazijnprijs die wordt weergegeven op de factuur.
3.3 Zolang de overeenkomst niet tot stand is gekomen is GD bevoegd de op de internetsite vermelde prijzen en de verdere voorwaarden te wijzigen.
3.4 GD is ook na het tot stand komen van de overeenkomst bevoegd wijzigingen in het tarief van belastingen en/of heffingen aan u door te berekenen.
 
4 Levering
4.1 De bestelde goederen worden door GD bij u thuisbezorgd, danwel u haalt de goederen af in Schoonebeek.
4.2 GD levert bevroren producten. Het is daarom niet mogelijk bestellingen onbeheerd achter te laten. Indien de bestelling niet kan worden afgeleverd, wordt de bestelling mee retour nemen. Bij een volgende bestelling worden dan dubbele bezorgkosten in rekening gebracht en dient er vooraf betaald te worden. U wordt hiervan tijdig op de hoogte gesteld zodat u de bestelling alsnog, kosteloos, kan annuleren. Mocht u wederom de bestelling niet in ontvangst kunnen nemen, dan wordt het vooruit betaalde bedrag minus gemaakte kosten terug aan u terug overgemaakt.
4.3 Ondanks alle zorgvuldigheid die wij bij bestellingen in acht nemen, kan het voorkomen dat een bestelling niet of onvolledig wordt geleverd. In dat geval kunt u dit tot 24 uur na levering van uw bestelling bij ons melden en wordt de levering eventueel op onze kosten aangevuld of opnieuw gedaan.
 
5 Annuleren
5.1 U kunt uw bestelling tot 24 uur voor levering annuleren, mits artikelen niet speciaal voor u besteld zijn.
 
6 Betalen
6.1 Betalen kan alleen contant plaatsvinden of dmv Ideal.
 
7 Retour
7.1 Goederen kunnen alleen retour worden gezonden in het kader van de wet "Verkoop op afstand".
 
8 Privacy
8.1 Indien u een bestelling plaatst via onze website bewaren wij uw emailadres en persoonlijke adresgegevens. Deze informatie wordt gebruikt om u op de hoogte te stellen van updates van onze website en om u te informeren over de voortgang van uw bestelling. Uw persoonsgegevens worden uitsluitend intern gebruikt en worden niet doorgegeven aan andere organisaties voor commerciële doeleinden.
 
9 Aansprakelijkheid
9.1 GD kan op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor veranderingen in de gezondheid van uw (huis)dier ten gevolge van het gebruik van de producten, indien dit te wijten is aan verkeerd gebruik. Bij twijfel over de gezondheidstoestand en capaciteiten/conditie van uw (huis) dier dient u uw dierenarts te raadplegen. De op de website genoemde gewichten/maten/aanbevelingen, zijn uitsluitend als indicatie bedoeld. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De aansprakelijkheid van GD is altijd beperkt tot het bedrag van de bestelling/overeenkomst.