KVV

Haaks Barf zalm 1 kg

€ 4,65

Haaks Barf zalm 1 kg

Kivo 4 vissoorten mix 500 gram

€ 1,90

Kivo 4 vissoorten mix 500 gram

Kivo 5 diersoorten mix 1 kg

€ 3,65

Kivo 5 diersoorten mix 1 kg

Kivo 5 diersoorten mix 500 gram

€ 1,90

Kivo 5 diersoorten mix 500 gram

Kivo eend compleet 500 gram

€ 2,30

Kivo eend compleet 500 gram

Kivo groentemix 250 gram

€ 1,50

Kivo groentemix 250 gram

Kivo kalkoen compleet 1 kg

€ 3,40

Kivo kalkoen compleet 1 kg

Kivo kalkoen compleet 500 gram

€ 1,85

Kivo kalkoen compleet 500 gram

Kivo kip vis compleet 1 kg

€ 3,40

Kivo kip vis compleet 1 kg

Kivo kip vis compleet 500 gram

€ 1,85

Kivo kip vis compleet 500 gram

Kivo konijn 500 gram

€ 2,60

Kivo konijn 500 gram

Kivo miauwmix kat 250 gram

€ 1,20

Kivo miauwmix kat 250 gram

Kivo paard konijn 500 gram

€ 3,05

Kivo paard konijn 500 gram

Kivo rund compleet 1 kg

€ 3,90

Kivo rund compleet 1 kg

Kivo rund compleet 500 gram

€ 1,95

Kivo rund compleet 500 gram