Shop

BARFmenu pancreas 250 gram

€ 3,50

BARFmenu pancreas 250 gram

BARFmenu vis 1 kg

€ 5,50

BARFmenu vis 1 kg

BARFmenu vis kat 250 gram

€ 2,05

BARFmenu vis kat 250 gram

Bibi beefmix kat 1 kg

€ 5,75

Bibi beefmix kat 1 kg

Bibi beefmix kat 500 gram

€ 3,30

Bibi beefmix kat 500 gram

Bibi bibimix 1 kg

€ 4,75

Bibi bibimix 1 kg

Bibi kipmix 1 kg

€ 4,75

Bibi kipmix 1 kg

Bibi kipmix kat 250 gram

€ 1,95

Bibi kipmix kat 250 gram

Bibi natuurmix 1 kg

€ 4,75

Bibi natuurmix 1 kg

Bibi natuurmix kat 1 kg

€ 5,75

Bibi natuurmix kat 1 kg

Bibi natuurmix kat 250 gram

€ 1,95

Bibi natuurmix kat 250 gram

Bibi natuurmix kat 500 gram

€ 3,30

Bibi natuurmix kat 500 gram

Bibi schapenmix 1 kg

€ 4,95

Bibi schapenmix 1 kg

Bibi vital - granen vrij 1 kg

€ 4,75

Bibi vital 1 kg

Buddy's eend 175 gram

€ 1,35 € 1,20

Buddy's eend 175 gram